18301535_1292175954232209_244519038880105613_nStaffan handleder och utbildar med inriktning på föräldrarskap, svåra samtal, familjesituation, skola, uppgivenhet hos barn och ungdomar. Hur ingjuta hopp och mod i hopplösa situationer?

I människans mognadsprocess behövs vuxna som leder barn och ungdomar in i en komplicerad vuxen värld. Ungdomar utvecklas och präglas utifrån den omgivning som individen befinner sig i.

MI och GRIT hos barn och ungdomar. Ta gärna del av boken som tar upp grundläggande mänskligt beteende med exempel och strategier om hur man kan göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer som ingjuter framtidstro.

Staffan är medförfattare under rubriken “Att förstärka ett bra första bemötande genom MI. Beställ boken här.