SMARTA BARN – Författaren Staffan Hultgren beskriver och tar upp några exempel från boken SMARTA BARN. Lyssna här. Beskrivning med exempel från boken.

Tid för samtal och SMARTA BARN – Ta del av intervju med författaren Staffan Hultgren.

Ökad studiemotivation med praktiska tillämpbara verktyg.

”Hur kan föräldrar och vuxna träna barns förmåga till logiskt tänkande, förstå sammanhang och ta ansvar utan att barn och unga känner skuld”
Läs mer; SMARTA BARN ☺

Länk till podcast – Beteendeperspektivet.

Tid för samtal och SMARTA BARN. Beställ böckerna genom Adlibris och Bokus.

SMARTA BARN – Intervju av Liria Ortiz

“När barn inte förstår hur vuxna vill att det ska vara uppstår frustration som vuxna ofta löser med regler, tillrättavisning och kanske i kombination med hårda handlingar.”

Ta del av samtal om förändringar, hälsa, samtalskoder, bemötande med betoning på mänskligt beteende. Är det verkligen möjligt att ändra något överhuvudtaget🤔

Staffans podcast, tankar och funderingar.

Vad kan vi som vuxna göra för att underlätta barn och ungas livsresa. Exempel och praktiska tillämpningar på hur man tränar barns förmåga till logiskt tänkande. Beställ boken på Bokus eller Adlibris.

Ett litet samtal om pedagogik, samhällsutveckling och utanförskap. Tankar och funderingar om hur det är och kanske borde vara. Vad behövs för att bibehålla och utveckla ett medmänskligt samhälle?

Podcast länk; https://soundcloud.com/user-924613081-629572246/pedagogik-och-utanforskap​

Staffan är anlitad kursansvarig för fristående kurser i motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp, vid GIH Stockholm. Grundkurs och fortsättningskurs. Kurserna kan även anordnas som uppdragsutbildning.

MI och GRIT med ensamkommande.

Staffan är hedersam medförfattare i Liria Ortiz bok under kapitlet GRIT och MI, Att förstärka ett bra bemötande med MI av Staffan Hultgren.

Att möta ensamkommande – skapa tillit och trygghet! 

Hur hantera en svår situation och dessutom vara frånskild från familj och vänner? Hur genomföra ett första samtal utan att skapa oro och osäkerhet? Hur samtala om svåra besked? Skapa framtidstro i en extremt svår situation. Kontakta mig gärna; staffanh@mcsab.com,

“Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt”.

MI med barn och ungdomar 1-2 februari 2018 –  Se inbjudan.

Podcast, ta del av intervjuer och samtal, http://www.staffanspodcast.se/

Sveriges Radio P1 Kropp och Själ. Intervju med Staffan från programmet.

Staffan är sedan 2006 kursansvarig för fristående kurser i motiverande samtal, grundkurs 7,5 hp och fortsättningskurs 7,5 hp, vid GIH Stockholm. Utbildare inom MI, kommunikation och bemötande vid Region Västmanland och MI handledare inom Stockholm stad.

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.com

Medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, SBF Svensk Beteendemedicinsk Förening.

 

IMG_0574

https://www.facebook.com/miforum.sweden