Utbildning i Motiverande samtal – TID FÖR SAMTAL

IMG_0592

”Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt”.

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har tilldelat kurslitteraturen ”TID FÖR SAMTAL” författar stipendier för 2016/2017. 30/12 2016.

Läs mer; Artikel om boken.

Staffan är sedan 2006 kursansvarig för fristående kurser, grundkurs 7,5 hp och fortsättningskurs 7,5 hp, vid GIH Stockholm. MI utifrån ett folkhälsoperspektiv. Utbildare inom kommunikation och bemötande vid landstinget Västmanland och MI handledare inom Stockholm stad.

StaffanHultgren_Beskuren_svartvit

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.com

Medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, SBF Svensk Beteendemedicinsk Förening.

 

http://svenskbeteendemedicin.se/

IMG_0574

https://www.facebook.com/miforum.sweden