Välkommen

”TID FÖR SAMTAL” om mänsklighetens kommunikativa komplexitet. Tankar om vad vi säger och hur vi gör utifrån både pedagogiska och beteendevetenskapliga perspektiv, Tid för samtal, Liber.

Inbjudan till Workshop MI Forum 11-13 november 2016, läs mer; MI-Forum 2016

”Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt”.

Staffan är medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

shn

 

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.com