Staffan Hultgren

”Zlatans inställning visar hur barn och ungdomar kan klara skolarbetet och hur ungdomar kan skapa sig en bild av sin framtida yrkeskompetens”, skriver Staffan Hultgren.” 25/4 2017

IMG_0651

https://www.svt.se/opinion/article13406932.svt

Internationell artikel; Behavioural scientist Staffan Hultgren explains Zlatan Ibrahimovic’s recipe for success in this opinion piece first published by SVT Opinion.

https://www.thelocal.se/20170502/opinion-this-is-zlatans-secret-to-success

IMG_2262

Staffan Hultgren Kropp och Själ, P1 tisdag den 7/2 2017.

Intervju med Staffan från programmet.

Sammanfattning; http://gih.se/Nyheter/2017/Staffan-Hultgren-om-grit-i-Kropp–Sjal/

Lyssna här; http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/845202?programid=1272

Staffan är kursansvarig för Motiverande samtal, fortsättningskurs, ht 2017.

Läs mer;
http://gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Kurser/Aktuella-kurser/Fristaende-ht-2017/Motiverande-samtal-ur-ett-folkhalosperspektiv-75-hp11/

Att möta ensamkommande – en utmaning! 

”Bemötande i främmande land.”

Skapa förtroende, bygga kompetens, se skickligheter, bekräfta egenskaper, personlighet, empatiska färdigheter – Hur hantera en svår situation och dessutom vara frånskild från familj och vänner? Hur genomföra ett första samtal utan att skapa oro och osäkerhet? Hur samtala om svåra besked? Skapa framtidstro i en extremt svår situation. Kontakta mig gärna; staffanh@mcsab.com,

Hur komma vidare – Nästa steg!

Reflektion från kursdeltagare som provade frivillig läxa, 12 årig son;

–  Jag vet nog vad du håller på med.. (Tystnad)
– Det fungerar! Sonen började plugga….

”Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt”.

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har tilldelat kurslitteraturen ”TID FÖR SAMTAL” och ”BETEENDEPERSPEKTIVET” författar stipendier för 2016/2017. 30/12 2016.

Läs mer; Artikel om boken. Tid för samtal.

Staffan är sedan 2006 kursansvarig för fristående kurser, grundkurs 7,5 hp och fortsättningskurs 7,5 hp, vid GIH Stockholm. MI utifrån ett folkhälsoperspektiv. Utbildare inom kommunikation och bemötande vid Region Västmanland och MI handledare inom Stockholm stad.

StaffanHultgren_Beskuren_svartvit

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.com

Medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, SBF Svensk Beteendemedicinsk Förening.

 

http://svenskbeteendemedicin.se/

IMG_0574

https://www.facebook.com/miforum.sweden