Smarta Barn – GRATIS.  DN – PÅ STAN

Författaren Staffan Hultgren berättar och ger exempel på hur man som vuxen och förälder kan medverka till att barn och ungdomar blir smarta, ansvarsfulla och handlingskraftiga.

Lördag den 10 november 2018.  11:00.  Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1, aulan. Välkomna!

 

Liria Ortiz intervjuar författaren Staffan Hultgren om boken SMARTA BARN. NY UTGÅVA september 2018.

Ta del av pdf filen här; SMARTA BARN Intervju 

Podcast med Liria Ortiz – MI vid samtal med barn och ungdomar.

 

Podcast med Liria Ortiz om Motiverande samtal. Ta del av Lira Ortiz tankar om Motiverande samtal – Vad behöver man träna på, vad är hemligheten till framgång?

Författaren Staffan Hultgren beskriver och tar upp några exempel från boken SMARTA BARN. Lyssna här. Beskrivning med exempel från boken.

Tid för samtal och SMARTA BARN – Podcast med författaren Staffan Hultgren.

 

Länk till podcast – Beteendeperspektivet.

Tid för samtal och SMARTA BARN. Beställ böckerna genom Adlibris och Bokus.

SMARTA BARN – Intervju av Liria Ortiz

“När barn inte förstår hur vuxna vill att det ska vara uppstår frustration som vuxna ofta löser med regler, tillrättavisning och kanske i kombination med hårda handlingar.”

Ta del av samtal om förändringar, hälsa, samtalskoder, bemötande med betoning på mänskligt beteende. Är det verkligen möjligt att ändra något överhuvudtaget🤔

Staffans podcast, tankar och funderingar.

Ett litet samtal om pedagogik, samhällsutveckling och utanförskap. Tankar och funderingar om hur det är och kanske borde vara. Vad behövs för att bibehålla och utveckla ett medmänskligt samhälle?

Podcast länk; https://soundcloud.com/user-924613081-629572246/pedagogik-och-utanforskap​

Staffan är anlitad kursansvarig för fristående kurser i motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp, vid GIH Stockholm. Grundkurs och fortsättningskurs. Kurserna kan även anordnas som uppdragsutbildning.

MI och GRIT med ensamkommande.

Staffan är hedersam medförfattare i Liria Ortiz bok under kapitlet GRIT och MI, Att förstärka ett bra bemötande med MI av Staffan Hultgren.

“Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt”.

Sveriges Radio P1 Kropp och Själ. Intervju med Staffan från programmet.

Staffan är sedan 2006 kursansvarig för fristående kurser i motiverande samtal, grundkurs 7,5 hp och fortsättningskurs 7,5 hp, vid GIH Stockholm. Utbildare inom MI, kommunikation och bemötande vid Region Västmanland och MI handledare inom Stockholm stad.

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.com

Medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

 

IMG_0574

https://www.facebook.com/miforum.sweden