GIH Hälsopedagog konferens 22 mars 2019. Varmt Välkommen! Läs mer här.

MI Coach – Utbildning hösten 2019!

Läs artikel om MI och utbildningen här!

-Ta del av information här!

Arbetar du med barn – ungdomar och föräldrar. Läs boken SMARTA BARN.

Upptäck SAMTALSKODER och agera med fingertoppskänsla. – ”Så många fina tips. Tack!”

Ta gärna del av författarens exempel och lyssna på korta inslag-  Podcast Beteendeperspektivet. 

Skapa goda relationer som bjuder in till samförstånd och samhörighet. Ta del av författarens egna ord från boken SMARTA BARN.

MI Seniorkonsult 2019 


Smarta Barn  DN – PÅ STAN

Författaren Staffan Hultgren berättade och gav exempel på hur man som vuxen och förälder kan medverka till att barn och ungdomar blir smarta, ansvarsfulla och handlingskraftiga.

Staffan är författare, pedagog med specifik kompetens inom mänskligt beteende och personlig utveckling. Staffan har producerat böckerna SMARTA BARN, Tid för Samtal, Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar – Beteendeperspektivet. Vid GIH publicerades rapporten Rörelseidentitet hos barn och ungdomar.

Senior MI Trainer och medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers.

Tid för samtal och SMARTA BARNLära från Lärda. Fredrik Hillerborg intervjuar författaren Staffan Hultgren.

Sveriges Radio P1 Kropp och Själ. Intervju med Staffan från programmet.

Länk till staffans podcast – Beteendeperspektivet.

Ett litet samtal om pedagogik, samhällsutveckling och utanförskap. Tankar och funderingar om hur det är och kanske borde vara. Vad behövs för att bibehålla och utveckla ett medmänskligt samhälle?

Podcast länk; https://soundcloud.com/user-924613081-629572246/pedagogik-och-utanforskap​

Staffan är anlitad kursansvarig för fristående kurser i motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp, vid GIH Stockholm. Grundkurs och fortsättningskurs. Kurserna kan även anordnas som uppdragsutbildning.

MI och GRIT med ensamkommande.

Staffan är hedersam medförfattare i Liria Ortiz bok under kapitlet GRIT och MI, Att förstärka ett bra bemötande med MI av Staffan Hultgren.

 

“Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt”.

Staffan är är anlitad föreläsare inom samtal och mänskligt beteende samt sedan 2006 kursansvarig för fristående kurser i motiverande samtal, grundkurs 7,5 hp och fortsättningskurs 7,5 hp, vid GIH Stockholm. MI Trainer vid Region Västmanland och MI handledare.

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.com

Medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

IMG_0574

https://www.facebook.com/miforum.sweden