Utbildning i Motiverande samtal

”Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt”.

StaffanHultgren_Beskuren_svartvit

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.com

Staffan är medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

https://www.facebook.com/miforum.sweden