18301535_1292175954232209_244519038880105613_nMI och Integrationspedagogik – Ensamkommande i främmande land.Speciell designad utbildning om hur man bemöter ensamkommande både i framgång och motgång.Att möta ensamkommande ungdomar – en utmaning!

Staffan handleder och utbildar personal vid Asyl och Integrationshälsan – Svåra samtal om livsöden, familjesplittring, osäker framtid, asylprocessen, avslag och uppgivenhet. Hur ingjuta hopp och mod i hopplösa situationer?

I människans mognadsprocess behövs vuxna som leder barn och ungdomar in i en komplicerad vuxen värld. Ungdomar utvecklas och präglas utifrån den omgivning som individen befinner sig i.

MI och GRIT med Ensamkommande. Ta gärna del av boken som tar upp grundläggande mänskligt beteende med exempel och strategier om hur man kan göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer som ingjuter framtidstro.

Staffan är medförfattare under rubriken “Att förstärka ett bra första bemötande genom MI. Beställ boken här.