Barn samtalar med vuxen. Exempel på intervju med kursdeltagare med oväntat resultat. Samt några tidiga exempel på samtalsövningar från fristående kurs i Motiverande samtal, 7,5 Hp.